Op diverse begraafplaatsen bestaat de mogelijkheid om bij een particulier graf een dubbel grafmonument te plaatsen. Dat zijn dan monumenten met een grotere afmeting. De mogelijkheden zijn hier ook breed aanwezig. Uiteraard kunnen wij u daar al de benodigde informatie over verstrekken.